Bådelauget Horsens

Horsens Lystbådehavns Bådelaug er en lille forening for bådejere og andre interesserede. Foreningen blev grundlagt i 5 måned 2001, oprindeligt for at samle de bådejere op der ingen interesse havde i sejlads, bevarelse af fiskerhuse, klubliv eller anden social omgang.Det var fra starten tænkt at foreningens kontingent skulle holdes på et absolut minimum, idet kontingentet stort set kun skulle dække porto og anden udgift i forbindelse med oplysninger til medlemmerne omkring nyheder og lignende, det blev dog hurtigt klar at den filosofi ikke helt kunne holde, idet foreningen jo skulle have en stander, og standere skulle der også investeres i til bådene, den del blev dog en realitet på billigste vis, idet daværende formand fik de første mange eksemplarer fremstillet i komunens dagstilbud til handicappede, dvs som beskæftigelses projekt i psykiatriens dagscenter. Det viste sig også at samarbejdet med de andre foreninger krævede et tragtement engang imellem, da vi ikke var villige til ubegrænset at diske op med det helt store, så man sit snit til at smide os ud af denne del af samarbejdet, vi var dog stadig med i samarbejdsudvalget og havde på den måde stadig inflydelse.

Således gik de første år i foreningen, og ved generalforsamlingen i 2006 sagde medstiftende formand farvel og tak for godt samarbejde, og en ny blev valgt, med ham nye tider, nye skikke, ideen om et lille klubhus blev til , og lige så stille og roligt bearbejdet, og i 2012 stod huset så endeligt færdigt, vi fik også i denne periode et klubblad stablet på benene, som i alle henseender har været en succes, det har også vist sig at være dyrt, både i kr. men også i frivilligt arbejde med journalistikken, det er dog lykkedes i form af sponsorater, diverse salg af skrot og gamle batterier, at holde udgifterne nede på et absolut minimum.

I dag er huset et kæmpe aktiv, som vore medlemmer dog først lige er begyndt at bruge sporadisk, vi har fået installeret kodelås så alle vore medlemmer har ubegrænset adgang, der er kaffemaskine så man kan lave kaffe, der er grill, så man kan hygge over en god bøf og andet , når vejret tillader dette, i vintrenes løb fremover vil der blive arrangeret klubaftener med forskellige tiltag, såsom kurser, foredrag og anden hygge. Foreningens målsætning om at have det laveste kontingent har dog alt på trods hele tiden haft en kontingent pris væsentlig lavere end de andre foreninger på havnen, og hvor de andre oplever tilbagegang, har vi fremgang i antal medlemmer!