Generalforsamling den 25/3 2018


Som i nok kan se og fornemmer, sker der meget på havnen lige nu. Boligblokke skyder op og industri og virksomheder bliver revet ned og forsvinder for yderlige at give plads til endnu flere boliger. Ikke fordi vi ikke trænger til en forskønnelse af havnen, og noget godt er der da også til dato kommet. eks. inderhavnen hvor arbejdet nu er helt færdig med de lave broer, toiletforhold mm. Nu kan gæster komme helt tæt på byen, som det har været foreslået i mange år, men bedre sent en aldrig. Der er også blevet mulighed for at byens borger kan komme helt tæt på vandet, dette ses også af de mange som har stået og fisket og andre har benyttet sig af muligheden for bare at sidde på bænkene og filosofere over en travl hverdag, eller bare brugt det som et lille frirum. Dette kunne også på sigt give inspiration til at sejlere udefra lige vender en tur ind i vores smukke fjord og besøger byen.

Skulle jeg komme med en personlig kritik skulle det da lige være Casa's bygning som blev opført mellem den smukke gl. toldbygning og pegoden, og så lige de to tårne som måske heller ikke lige klæder billedet i en kombination af noget bevaringsværdig, men nok fremover vil være et punkt vi så sejler efter når vi vender den sidste kost inden vi sejler ind i vores fjord.


Slæbestedet og den nye service kaj er også klar til sæson start, og snart forsvinder de sidste rester af rederiet Høj for efterfølgende at blive fyldt op, så terrænet bliver ens med Havneservice, dette vil også lette kranbilerne som i efteråret har svært ved at komme rundt med deres sættevogne. Der er også blevet opsat en ny 10 tons kran som i nok alle har fået information om, da i fik jeres opkrævning fra kommunen. Her er også beskrevet lidt om betjening og pris.


Hvorvidt de når at opstarte på den påtænkte kanal der skal dele lystbådehavnen i 2 er der ikke endeligt sat dato på, ligeledes oplagspladsens fremtid, og den påtænkte ø, men vi får nok mere at vide på SU.mødet senere og i skal nok blive løbende informeret.


Med hensyn til fremtiden kan jeg blive bekymret over hvad der skal ske med klubben og vores placering. Bliver vi og naboklubberne et offer for en udenlandsk pengestærk som lige præcis kunne se et potentiale i det snart sidst attraktive stykke jord på havnen. Ja så er ingen mere fredet end pengene styrer og hvad så. Dette spørgsmål vil jeg lade stå.


Da klubberne havde besøg af kommunal politikkerne og vi alle havde lavet en præsentation, kom borgmester Peter Sørensen hen til mig og spurgte om han havde hørt rigtig at vi var ca. 100 medlemmer og hvordan vi kunne være og samles i dette lille men unikke klubhus. Jeg svarede kort at det kan vi heller ikke, og på trods af huset bliver så flittigt brugt, kunne han godt se problemet og tilbød en evt. placering på den nye ø, for ham var det lige meget om øen skulle rumme 2 eller 3 klubber. Personlig vil jeg kæmpe for vores nuværende placering så længe det er muligt. Siden har jeg været i dialog om at skifte vores nuværende klubhus ud med en pavillon i størrelse af 8 til 10 meter i længde og 3 til 4 meter i breden, samt at vi også vil højvand sikre ved at hæve det. Dette skulle så også være flytbart hvis der kommer en beslutning at grunden skal bruges til andet formål.

Svar mangler men jeg rykker igen.


Økonomien i klubben er god og vi har på nuværende tidspunkt mulighed for at kunne købe en pavillon men prøver fortsat at finde en sponsor eller et tilbud som er passende.


Her til sidst vil jeg håbe at 2018 byder på mere sommervejr end vi havde sidste år, og at vi fortsat kan nyde vores fælles interesse og kan få nogle gode oplevelser med i havn, som vi senere kan dele og lave nogle gode røverhistorien om, for husk ingen indrømmer en god grundstødning med mindre at nogle har lavet et foto som foreviger oplevelsen.


OG HUSK AT I ER MEDLEM I DEN ENESTE KLUB PÅ HAVNEN MED ANKERET PÅ RETTE STED.


Hermed slutter jeg min beretning 2018. TAK. John Offenbach