Et af vore medlemmer har gjort opmærksom på en side du gratis kan bruge som udviddet logbog, prøv at tjekke ud på linksiden


Kasseren

Husk der er standerpligt i Horsens


en lille stander koster 100 dkr.

en stor stander koster 220 dkr.

Standeren kan købes ved henvendelse til en af bestyrelses medlemmerne!


HUSK:

Altid at melde flytning til din forening, eller for den sags skyld anden ændring såson ny bådplads, nyt tlf. nr. osv. osv.

Husk foreningens mærkedage

generalforsamling sidst i marts

standerhejsning første lørdag i april kl.14:00

standerstrygning sidste lørdag i oktober kl. 14:00