H.L.B start

Den lille hyggelige forening med de rareste medlemmer,

dem med ankeret på rette sted

Horsens Lystbådehavns Bådelaug

 

 

Horsens Lystbådehavns Bådelaug

Jens Hjernøesvej 32

8700 Horsens

E-mail: hlb@horsenslystbaadehavnsbaadelaug.dk

 

Generalforsamling mandag d. 26. marts 2018 kl. 19.00

i den Grønne.

Dagsorden iflg. vedtægter